Zmiana w sposobie predykcji WIG20


http://polpilu.blog.pl/?p=53

Zastosowania sieci neuronowych, predykcja – giełda

Super dobre!


http://staff.iiar.pwr.wroc.pl/piotr.ciskowski/dydaktyka/sieci.neuronowe/L.06.a.Zastosowania.sieci-predykcja(gielda).pdf

Wybór metody preprocessingu zmiennych wejściowych do prognozowania płacenia przez przedsiębiorstwo dywidendy


http://student.wszia.edu.pl/~msi/pdf/preprocess.pdf

Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego


http://jaruszewicz.com/wp-content/uploads/2012/01/FIN-PRE-MJR-doktorat-3v04.pdf

SIECI NEURONOWE WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG


http://panda.bg.univ.gda.pl/~prezes/WWW_A_moze_sieci_neuronowe.pdf

Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym


http://www.embio.agh.edu.pl/library/Janusz_Morajda_PhD.pdf

System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych


http://www.ath.bielsko.pl/~mkordos/mgr/ac2009.pdf

Budowa optymalnego modelu prognostycznego z wykorzystaniem preprocessingu w sztucznych sieciach neuronowych


http://student.wszia.edu.pl/~msi/pdf/optymal.pdf

Rozprawa Doktorska – Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych


http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy2/10468/full10468.pdf

PROGNOZOWANIE DYNAMIKI INDEKSÓW GIEŁDOWYCH (NA PRZYKŁADZIE DJA I WIG)


http://www.ue.katowice.pl/images/user/File/katedra_ekonomii/W.Luczynski-PROGNOZOWANIE_DYNAMIKI_INDEKSOW_GIELDOWYCH.pdf

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM. DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW


http://panda.bg.univ.gda.pl/~prezes/WWW_SIECI_NEURONOWE_analiza_fundamentalna.pdf

Zastosowanie sieci neuronowych do wspomagania decyzji inwestycyjnych


http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page=0&news_cat_id=219&pager=0

Predykcja danych w szeregach czasowych


http://pl.scribd.com/doc/13570148/M-StanekPredykcja-Danych-w-Szeregach-Czasowych

Zastosowanie sieci neuronowych do generowania strategii decyzyjnych


http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9848/full9848.pdf