cad/pln

 

Predykcja dla pary walutowej cad/pln, wyjścia modelu zapowiadają umocnienie się kanadyjczyka, czyli osłabienie polaka

Nowi władcy świata – Bank Goldman Sachs

Ożywienie pewne ale słabe

2013-09-26 – http://www.biec.org

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce we wrześniu 2013 roku wzrósł o 0,6 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca.
W ciągu ostatnich 10 miesięcy czyli od ostatniego swego lokalnego minimum z października ub. roku wskaźnik wzrósł o niespełna 4%. Dla porównania, podczas ożywienia gospodarczego z 2010 roku w ciągu pierwszych 10 miesięcy wskaźnik wzrósł o blisko 10%, zaś w 2002 r. o blisko 6%. Świadczy to o postępującym i pewnym ale bardzo mozolnym ożywieniu.

ŁATWA KSIĄŻKA NA TRUDNY TEMAT

Rzadko się zdarza, by wybitny badacz był jednocześnie dobrym popularyzatorem wiedzy. Jeśli jednak taka koincydencja się przydarzy, to powstają dzieła godne uwagi.

Awangardowy charakter sztucznej inteligencji oraz zdecydowany prymat, jaki przez długi czas miały w tej dziedzinie sieci neuronowe, skłaniają do bliższego ich poznania, oswojenia się z ich działaniem, zrozumienia tego, co wniosły do nauki i poznania ich wpływu na informatykę jutra. Sztuczną inteligencję warto i wypada znać. Niestety podręczniki, zwłaszcza dotyczące sieci neuronowych, nie należą do łatwych w czytaniu. Jakkolwiek podstawowe intuicje można szybko uchwycić, to jednak droga do zrozumienia szczegółów wiedzie poprzez gąszcz skomplikowanych formuł matematycznych i trudnych do zrozumienia algorytmów.

W tym kontekście książka prof. Tadeusiewicza stanowi niezwykle cenną ofertę zwłaszcza dla czytelnika początkującego i niezbyt dobrze przygotowanego matematycznie oraz algorytmicznie, ponieważ objaśnia wszystkie poruszane zagadnienia rezygnując z matematycznego formalizmu (w książce nie ma ani jednego wzoru).

Sieci neuronowe są nie tylko użytecznymi narzędziami obliczeniowymi, mogą też służyć jako komputerowe modele fragmentów biologicznego systemu nerwowego albo wręcz jako komputerowe imitacje ludzkiego mózgu (naturalnie pamiętając o uproszczeniach, jakie się stosuje przy ich budowie). Autor wykorzystuje tę okoliczność, by rozbudzić dodatkowe zainteresowanie czytelnika opisywanym przedmiotem, nie przekraczając jednak granicy dopuszczalnych i naukowo uzasadnionych analogii.

Książka, poza tym, że rozbudza (i zaspokaja!) ciekawość czytelników związaną ze sztuczną inteligencją i skłania do zainteresowania biologią, ma dodatkowy walor, uwidoczniony w jej tytule. Chodzi mianowicie o aktywizację czytelnika, który – zamiast czytać o sieciach neuronowych i poznawać je w sposób bierny – jest zachęcany do samodzielnego eksperymentowania. A wystarczy tylko dostęp do komputera.

Dzięki temu, że integralnym składnikiem tej książki są samodzielne eksperymenty czytelnika z programami modelującymi funkcjonowanie sieci (udostępniono je za darmo w Internecie: http://home.agh.edu.pl/~tad/), ma ona dwie dodatkowe zalety. Po pierwsze, wyrabia u czytelnika (zwłaszcza młodego) chęć i gotowość samodzielnego odkrywania wiedzy zamiast jej biernej „konsumpcji”. Po drugie, programy są napisane w popularnym języku C# (do jego używania można uzyskać za darmo w Internecie wszystkie niezbędne składniki: edytor, kompilator, linker, biblioteki, środowisko uruchomieniowe itd.) i są udostępnione m.in. jako tzw. kody źródłowe. Dzięki temu czytelnik może te programy przeanalizować, wiążąc ich obserwowane działanie z tekstem samego programu, który można w tym przypadku potraktować jako rodzaj samouczka dobrego programowania komputerów z wykorzystaniem nowoczesnej technologii obiektowej. Co więcej, zainteresowany „informatyczną kuchnią” czytelnik może sam te programy rozbudowywać, modyfikować, zmieniać, wzbogacać, do czego zachęcają go pytania kontrolne oraz problemy do samodzielnego rozwiązania, znajdujące się w zakończeniu każdego rozdziału. Może to być znakomitą szkołą dla przyszłych mistrzów świata w programowaniu – co stało się ostatnio polską specjalnością i… dumą.

Leszek Rutkowski
Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz Gąciarz, Barbara Borowik, Bartosz Leper, Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#, Wydawnictwo polskiej akademii umiejętności, Kraków 2007.

http://www.forumakad.pl/archiwum/2008/04/61_ksiazki.html

Mój Mentor i Mistrz Świata w dziedzinie sieci neuronowych

Wprowadzenie do obliczeń neuronowych prof.Ryszard Tadeusiewicz 

We wpisie Rafał Hirsch ładnie pokazał na wykresie: drastyczny ruch – OFE bez obligacji, wpływ decyzji rządu na dług publiczny i relacje długu publicznego do PKB

OFE obligacje i dług publiczny


http://rafalhirsch.blogspot.com/2013/09/ofe-obligacje-i-dug-publiczny.html

Kryzys od strony polskiej kuchni

Rafał fajnie to napisał, proszę jak można analizować!


http://rafalhirsch.blogspot.com/2013/09/kryzys-od-strony-polskiej-kuchni.html

Tutaj też ok – pilu

Nieco lepiej na rynku pracy 
2013-09-02
http://www.biec.org

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia trzeci miesiąc z rzędu spada, zapowiadając tym samym niewielką poprawę na rynku pracy. 

Dotychczasowe, pozytywne zmiany nadal głównie wynikają z oddziaływania czynników o charakterze sezonowym. O trwałości ożywienia na razie trudno mówić, zwłaszcza, że zmiany na rynku pracy pojawiają się zazwyczaj z pewnym opóźnieniem w stosunku do zmian ogólnej aktywności gospodarki. Aktualnie wszystkie składowe wskaźnika informują o spodziewanej w najbliższych miesiącach poprawie na rynku pracy. Jednak w przypadku niewielu składowych poprawa ta przeradza się w trwałą tendencję. Do trwałych pozytywnych zmian zaliczyć można zmniejszającą się liczbę zwolnień grupowych oraz poprawę nastrojów przedsiębiorców w na temat ogólnej kondycji gospodarki oraz kształtowania się wielkości zatrudnienia.
Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym właściwie nie zmienia się w ostatnich miesiącach i w lipcu br. wyniosła 13,4%.

Moim zdaniem dobra informacja – pilu

Ponownie słabnie presja inflacyjna
2013-09-12
http://www.biec.org

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu br. spadł w stosunku do wartości z miesiąca ubiegłego o 0.6 punktu. 

Może oznaczać to, że lipcowy wzrost inflacji nie przerodzi się w trwałą tendencję. Równie prawdopodobny jednak jest również wariant, że prognozowany spadek inflacji będzie miał charakter krótkookresowy. Pomimo wrześniowego spadku wskaźnika jego poziom ciągle nieznacznie jest powyżej swego ostatniego lokalnego minimum. We wrześniu spośród jego dziewięciu składowych siedem działało w kierunku spadku inflacji a dwie w kierunku jej wzrostu.

Wskaźnik Dobrobytu, wrzesień 2013

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa we wrześniu br. wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca zaledwie o 0,1 punktu. 
2013-09-18
http://www.biec.org

 

Ostatnie dwa miesiące to okres bardzo niewielkich wzrostów wskaźnika, co świadczy o znikomej poprawie kondycji ekonomicznej statystycznego Kowalskiego. Nie zapowiada to również szybkiego ożywienia konsumpcji. Do wzrostu wskaźnika przyczynił się głównie niewielki wzrost zatrudnienia w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jednak w porównaniu do roku ubiegłego jest ono ciągle niższe o 0,5%. Obniżyło się tempo wzrostu realnych wynagrodzeń. Stabilizacja tempa wzrostu cen na poziomie miesiąca poprzedniego była obojętna dla Wskaźnika Dobrobytu.

KGHM stawia na inteligentne kopalnie. Będzie większe bezpieczeństwo i wydajność pracy. Trwają już prace nad tym, by kombajn był sterowany sieciami neuronowymi.


http://www.polstock.pl/portal_biznes/wiadomosci_gieldowe_rynku_gpw_tresc/kghm_stawia_na_inteligentne_kopalnie_bedzie_wieksze_bezpieczenstwo_i_wydajnosc_pracy/pl/1261

Nuklearne wyburzenie World Trade Center

Bardzo zastanawiające, ktoś inny powie kolejna teoria spiskowa.

Gigantyczny protest amerykańskich Żydów przeciw Izraelowi


http://ewidentnyoszust.blogspot.com/2013/07/gigantyczny-protest-amerykanskich-zydow.html

Polska z dodatnim bilansem handlowym

2013-07-16 www.longterm.pl


http://longterm.pl/?p=3766#more-3766

Słabsza presja na wzrost cen

2013-07-14 www.biec.org

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu br. ponownie spadł, co nieco osłabiło prawdopodobieństwo pojawienia się presji inflacyjnej w kolejnych miesiącach tego roku.

Nie mniej jednak wskaźnik nie spadł poniżej swego ostatniego lokalnego minimum ze stycznia br., zaś od lutego do maja br. wykazywał zdecydowaną tendencję do wzrostu. Obecnie w gospodarce w kierunku wolniejszego wzrostu cen działają przede wszystkim czynniki sezonowe, zaś antyinflacyjne działanie czynników wynikających z fazy cyklu koniunkturalnego stopniowo zmniejsza się.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w lipcu br. pięć działało w kierunku wzrostu inflacji, i trzy w kierunku jej spadku.