Na ożywienie trzeba poczekać

www.biec.org.pl – 2013-05-27

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w maju 2013 roku ponownie spadł o 1,1 punktu w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. 

Do spadku wskaźnika przyczyniły się cztery jego składowe, dwie pozostały na niezmienionym poziomie a dwie działały w kierunku jego wzrostu. Perspektywy wyraźnego ożywienia gospodarki oddalają się. Pewne nadzieje stwarza fakt, ze obecne wartości wskaźnika nie przekroczyły ostatniego lokalnego minimum z października ubiegłego roku, co świadczy o tym, że okres nasilającego się spowolnienia gospodarka ma już za sobą.

Rys cenowy FW20M13 w dniu 24-05-2013

  OPEN         HIGH          LOW     CLOSE

2353.00   2384.00   2353.00   2377.00

 

Strategia spekulacyjna – model na wyjściu (-1)

 

Model na jutrzejszą sesję prognozuje spadek kontraktu!

 

Na moje oko, aktualne poziomy oporów to okolice:

2380 2391 2410 - ciekawe poziomy do złożenia zlecenia sprzedaży, na spadek kontraktu.

 

 

Wsparcia w okolicach:

2355-60 2335 2319

STOP LIMIT – 10 – 30 punktów powyżej wybranego przez siebie poziomu wejścia na rynek.

 

Jak co tydzień predykcja modelem +30

Wartości modelu na wyjściach wzrastają, w mojej ocenie potencjał wzrostowy w średnim terminie nie został wyczerpany (takim językiem analityczno – dyplomatycznym).

Wszystkim zainteresowanym – bez kantów!

pilu

i model +30

Wybór metody preprocessingu zmiennych wejściowych do prognozowania płacenia przez przedsiębiorstwo dywidendy


http://student.wszia.edu.pl/~msi/pdf/preprocess.pdf

Wskaźnik Dobrobytu, maj 2013

2013-05-21 – www.biec.org

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w maju br. wzrósł o 0,8 punktu. 

Był to pierwszy tak znaczący wzrost od ponad dwóch lat, czyli od lutego 2011 roku, kiedy to wskaźnik osiągnął swój ostatni lokalny szczyt. Do wzrostu wskaźnika przyczyniły się przede wszystkim rosnące wynagrodzenia oraz spadek inflacji. Realnie wynagrodzenia wzrosły w ostatnim roku o blisko 2%. Negatywnie na wartości wskaźnika oddziaływała zmniejszająca się liczba zatrudnionych. Zatrudnienie spada już ósmy miesiąc z rzędu, jednak najbliższe miesiące w związku z nasileniem prac sezonowych mogą tę trudną sytuację przynajmniej czasowo ustabilizować, co wpłynie pozytywnie na Wskaźnik Dobrobytu

 

Rys cenowy FW20M13 w dniu 23-05-2013

  OPEN      HIGH        LOW     CLOSE

2330.00   2352.00   2321.00   2352.00

 

Strategia spekulacyjna – model na wyjściu (1)

 

Model na jutrzejszą sesję prognozuje wzrost kontraktu!

 

Na moje oko, aktualne poziomy oporów to okolice:

2355 2382 2390

 

Wsparcia w okolicach:

2350 2333 2318-12 - ciekawe poziomy do złożenia zlecenia kupna, na wzrost kontraktu.

 

STOP LIMIT – 10 – 30 punktów poniżej wybranego przez siebie poziomu wejścia na rynek.

pilu

Rys cenowy FW20M13 w dniu 22-05-2013

  OPEN      HIGH        LOW     CLOSE

2389.00   2403.00   2371.00   2371.00

Strategia spekulacyjna – model na wyjściu (1)

 

Model na jutrzejszą sesję prognozuje wzrost kontraktu!

 

Na moje oko, aktualne poziomy oporów to okolice:

2389 2395 2410

 

Wsparcia w okolicach:

2350-45 2330 2314-04 - ciekawe poziomy do złożenia zlecenia kupna, na wzrost kontraktu.

 

STOP LIMIT – 10 – 30 punktów poniżej wybranego przez siebie poziomu wejścia na rynek.

 

Wszystkim smacznego piwa!

pilu

Rys cenowy FW20M13 w dniu 20-05-2013

  OPEN      HIGH          LOW         CLOSE

2389.00  2403.00  2371.00  2371.00

Strategia spekulacyjna – model na wyjściu (1)

 

Model na jutrzejszą sesję prognozuje wzrost kontraktu!

 

Na moje oko, aktualne poziomy oporów to okolice:

2390 2402-10 2430

Wsparcia w okolicach:

2365 2348 2320 - ciekawe poziomy do złożenia zlecenia kupna, na wzrost kontraktu.

 STOP LIMIT – 10 – 30 punktów poniżej wybranego przez siebie poziomu wejścia na rynek.

Wszystkim wesołego wtorku po smutnym poniedziałku

pilu

 

Może głupie, ja pizgnąłem śmiechem

Rys cenowy FW20M13 w dniu 17-05-2013

  OPEN           HIGH            LOW           CLOSE

2381.00     2401.00        2372.00        2382.00

Strategia spekulacyjna – model na wyjściu (1)

 

Model na jutrzejszą sesję prognozuje wzrost kontraktu!

 

Na moje oko, aktualne poziomy oporów to okolice:

2400 2410 2430

Wsparcia w okolicach:

2365 2350 2330 - ciekawe poziomy do złożenia zlecenia kupna, na wzrost kontraktu.

 

STOP LIMIT – 10 – 30 punktów poniżej wybranego przez siebie poziomu wejścia na rynek.

Gołym okiem widać górne ograniczenie kanału spadkowego. Górna czerwona linia to spory opór. Jeżeli kontrakt przedrze się przez poziom 2406-08 to możemy zaliczyć kolejna dobre sesje.

Model +30 nadal generuje średnioterminowy sygnał kupna.

Wszystkim nastroju!

pilu

Rys cenowy FW20M13 w dniu 16-05-2013

  OPEN               HIGH                 LOW                 CLOSE

2388.00            2396.00            2376.00            2382.00

Strategia spekulacyjna – model na wyjściu (1)

 

Model na jutrzejszą sesję prognozuje wzrost kontraktu!

 

Na moje oko, aktualne poziomy oporów to okolice:

2398 2410 2430

Wsparcia w okolicach:

2365 2355 2347 - ciekawe poziomy do złożenia zlecenia kupna, na wzrost kontraktu.

 

STOP LIMIT  10 – 30 punktów poniżej wybranego przez siebie poziomu wejścia na rynek.

W weekend predykcja modelu +30, tak sobie dzisiaj trochę „popredykowałem” przyszłość i nadal wartości coraz wyższe… podtrzymuje tezę że możliwość wzrostów nadal duża.

Wszystkim wiary w swoje możliwości!

pilu

Niewygodna sytuacja dla pracodawcy

Rys cenowy FW20M13 w dniu 15-05-2013

  OPEN               HIGH                 LOW                 CLOSE

2385.00            2391.00            2371.00            2385.00

Strategia spekulacyjna – model na wyjściu (-1)

 

Model na jutrzejszą sesję prognozuje spadek kontraktu!

 

Na moje oko, aktualne poziomy oporów to okolice:

2400 2410 2428 – ciekawe poziomy do złożenia zlecenia sprzedaży, na spadek kontraktu.

Wsparcia w okolicach:

2367 2355 2333

 

STOP LIMIT  10 – 30 punktów powyżej wybranego przez siebie poziomu wejścia na rynek.

Sądzę, że potencjał wzrostowy nie został jeszcze wyczerpany. Ceny rzadko wzrastają liniowo, zazwyczaj przeplatane są korektami.

Wszystkim czystych pociągów życzę.

pilu

Rys cenowy FW20M13 w dniu 13-05-2013

  OPEN               HIGH                 LOW                 CLOSE

2320.00            2346.00            2318.00            2345.00

Strategia spekulacyjna – model na wyjściu (1)

 

Model na jutrzejszą sesję prognozuje wzrost kontraktu!

 

Na moje oko, aktualne poziomy oporów to okolice:

2356 2374 2407

Wsparcia w okolicach:

2330-40 2304 2385 - ciekawe poziomy do złożenia zlecenia kupna, na wzrost kontraktu.

 

STOP LIMIT  10 – 30 punktów poniżej wybranego przez siebie poziomu wejścia na rynek.

pilu

Spadek liczby ofert pracy

www.biec.org - 2013-05-10

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ofert pracy, po trzech miesiącach wzrostu ostro spada. W marcu br. w Internecie opublikowano 118,7 tys. ogłoszeń o zatrudnieniu.

Okres przedwiosennych, w tym roku wyraźnie wzmożonych, przygotowań kadrowych minął. W tym okresie pracodawcy nasilali zwolnienia, jednak zastępując część zwalnianych nowymi pracownikami. W ubiegłym miesiącu najprawdopodobniej miejsca pracy były już redukowane, co jest równoznaczne z perspektywami zmniejszenia zatrudnienia. W najbliższym czasie największe szanse uzyskania zatrudnienia będą mieli pracownicy sezonowi. Niezależnie od obecnego stanu koniunktury gospodarczej poszukiwani są natomiast specjaliści w zakresie logistyki, controllingu finansowego i audytu, rozumianego jako kontrola jakości produkcji. Wyraźne ograniczenie liczby ogłoszeń o pracy obserwujemy dla sprzedawców i pracowników bezpośredniej obsługi klienta. Ostry ich spadek widoczny jest również dla poszukujących pracy ekonomistów.

Na wykresie zaprezentowano dane wyrównane sezonowo (bez zmian sezonowych). Wartości oznaczają zmianę w pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Stopa bezrobocia podawana jest z miesięcznym opóźnieniem.

Rys cenowy FW20M13 w dniu 10-05-2013

  OPEN               HIGH                 LOW                 CLOSE

2342.00            2344.00            2317.00            2321.00

Strategia spekulacyjna – model na wyjściu (1)

 

Model na jutrzejszą sesję prognozuje wzrost kontraktu!

 

Na moje oko, aktualne poziomy oporów to okolice:

2330 2340 2370

Wsparcia w okolicach:

2310 2295 2284 - ciekawe poziomy do złożenia zlecenia kupna, na wzrost kontraktu.

 

STOP LIMIT  10 – 30 punktów poniżej wybranego przez siebie poziomu wejścia na rynek.

 

Model +30 nie odpuszcza, nadal generuje coraz wyższe wartości. Interpretacja? Rynek wzrostowy!

pilu